Dobrý den, milý čtenáři,

děkujeme za čtení OSUD.cz.  pouze část článků na OSUD.cz je volně přístupná. Server - digest výběru toho nejlepšího ze světového i domácího webu financují naši platící abonenti. Jste-li častými návštěvníky našeho serveru, nebo chcete-li pomoci s financováním jeho udržitelnosti a rozvoje, zvažte -> registraci a placené členství<- . Získáte tím kromě plného přístupu k přibližně 75 článkům měsíčně i některé další funkce, přístup do diskuse, "editor´s note", tedy články a rubriky šéfredaktora, a další. Děkujeme.

 
   

Skutečný význam čárkového kódu ( a sčítání lidu)

Stejný úkol v duálním světě má každý čárkový kód. Úkol konstruktivní a destruktivní. Ten vysvětlený pro lidstvo – konstruktivní – je v pomyslném urychlení odečtení produktů ze skladu a zároveň naúčtování správné ceny do pokladny za vybrané zboží. Potud oficiální vysvětlení pro ovčany a jednoduše tečka za vším. Tu neodhalenou pravdu se Vám, vážení, budu snažit nyní vysvětlit.

Celá pravda o čárkovém kódu…..

Před mnoha lety, kdy ještě nebyl čárkový kód zaveden oficiálně, jsme dělali ve Švýcarsku  testy s čárkovým kódem. Málokdo ví o téhle dokonalé anténě zakódované pomocí trojčíslí 666. Opět se mohou posměváčci zúčastnit kampaně proti mému článku. Budou ukazovat opět svoji naivitu, hloupost a mdlost jejich duše nad psaným slovem, tak jak to již dělali mnozí v minulosti.

Znovu a opět opakuji: Bylo by dobré, kdyby pod článkem bylo diskutováno o skutečnostech a možnostech a nikoliv o osobách jako takových. Moc času nám zde již nezbývá. Tobogán se řítí nezadržitelně do svých prvních zatáček a začíná akcelerovat…..

Jsem zvědav, jestli to tentokráte zvládnete…..

Tak tedy, o co se jedná a jaké skutečnosti byly dokladovány.

Obecně je známo:

EAN je nejznámější čárový kód užívaný pro zboží prodávané v obchodní síti. Tento čárový kód může užívat každý stát zapojený do systému EAN UCC. Čárový kód EAN dokáže kódovat číslice 0 až 9, přičemž každá číslice je kódována dvěma čárami a dvěma mezerami. Může obsahovat buďto 8 číslic (EAN-8, pro označování rozměrově malých výrobků) nebo 13 číslic (EAN-13). První dvě nebo tři číslice vždy určují stát původu (např. ČR má číslo 859), dalších několik číslic (většinou čtyři až šest) určují výrobce a zbývající číslice kromě poslední určují konkrétní zboží. Poslední číslice je kontrolní - ověřuje správnost dekódování.  Číslice jsou pro dualitu uvedeny ve dvou polích, která jsou jak zleva tak zprava ohraničena dvěma čarami s číslicí 6. Na začátku, uprostřed a na konci EAN kódu.  Číslice ve dvou polích jsou ohraničeny tedy 666 - Jsou to ty prodloužené čáry, směrem dolů. Hned se zeptám, proč tam neuvedli číslo 555 vždyť to je jednoduché a samozřejmě možné.  Dochází vám nyní  důsledky celého kódovacího systému?

 

Definice čárkového kódu je jednoduchá. Je to symbol,  ALE v prvé řadě ANTÉNA, která má určité vlastnosti a funkce.  Jednoduše řečeno, tak jak jste viděli před mnoha lety na střeše les  antén, které měly za úkol přijímat terestrický signál. Signál, šířící se kulovitě od jeho vysílače – dle skladby vysílací antény. Při správném nastavení antény jste byli odměněni signálem pro rádio či televizi s kvalitním zvukem a obrazem. Rovněž tak podprahovými daty, které lidé nevědomě přijímají.

Stejný úkol v duálním světě má každý čárkový kód. Úkol konstruktivní a destruktivní. Ten vysvětlený pro lidstvo – konstruktivní – je v pomyslném urychlení odečtení produktů ze skladu a zároveň naúčtování správné ceny do pokladny za vybrané zboží. Potud oficiální vysvětlení pro ovčany a jednoduše tečka za vším. Tu neodhalenou pravdu se Vám, vážení, budu snažit nyní vysvětlit.

Již v bibli je zmínka o čárovém kódu. Jak je možné, že před 2000 lety věděli, že ke konci časů matrixu budou muset být všichni označeni (čipem či čárovým kódem). Jinak nebudou mít možnost nakupovat či prodávat.  Kdo hledá, najde. Můžete v diskuzích uvést přesnou citaci v bibli popsaného.

Anténa – každý čárový kód – je přečtena laserem zhruba 760nm, která několikanásobným přeběhnutím zprava doleva a zpět,  přečte hodnoty dané antény. Tímto odečte cenu do pokladny a výrobek ze skladu.

Jakmile se ale laser dotkne čárového kódu, vypálí do potraviny či výrobku číslici 666  a energeticky ho velice znehodnotí.  Ano jinými slovy řečeno:  koupili jste  produkt se symboly satana a energeticky velice nízké vibrace, které vkládáte  do těla.

V bibli je popisováno jinými slovy následující: každého stolování lidských bytostí se zúčastní i satan.  Takto to bylo myšleno. A je až nepochopitelné pro obyčejné lidi, že se skoro vše naplňuje.  Rovněž tak bylo řečeno, že Vás bude doprovázet na každém kroku.  Oskenování veškerého šatstva bot atd.  při koupi v obchodním domě se děje to stejné jako u jídla. Jsou zde vypalovány ty samé kódy jak výše popsáno.

A tomu ale není konec. Vrátíme se do času 30 let zpět. Lidé byli na sebe milejší, vlídnější a měli si co říci. Na ulici se lidé usmívali a měli dostatek energie – pokud nešli zrovna z kostela . Dnes to díky vykutálené technice čárkových kódů již neplatí. Lidé jsou zamračení, podráždění a chybí jim mnoho konstruktivní energie. Konstruktivní energie ve vesmíru je právě kódována znamením „MÍNUS“  kdo byl na přednáškách v Praze či jinde zná celou problematiku otočeného znamení s kterou pracuje celý vesmír…..

Stejné podmínky destruktivního ovlivnění lidí jsou také při jakékoliv koupi novin, knížek a jiného čtiva. Jak jsem již v úvodu poukázal, byly dělány testy s dětmi ve Švýcarsku kolem roku 1987. Popíši je ve zkratce.

Skupina dětí od 8-13 let byla požádána o přečtení pohádky. Nikdo z nich nevěděl, jestli čtou knihu oskenovanou nebo neoskenovanou. Rovněž tak psychologové a dva psychiatři nevěděli , které dítě četlo jakou knihu. Děti byly označeni číslicemi. Po přečtení pohádky bylo dětem položeno několik otázek a zároveň měli možnost celou pohádku vyprávět svými slovy. Tenhle test byl dělán s každým dítětem 8 kráte dokola, rozložen na několik dní, kdy každé dítě mělo několikráte oskenovanou a neoskenovanou pohádku.  Výsledky byly přímo šokující.

Zkráceně řečeno, všechny děti, které četly oskenovanou knihu, měly sklon si zapamatovat a vyprávět o destruktivitě. Naopak děti s neoskenovanými knihami vykládaly o konstruktivních energiích a o lásce.

Prosím, snažte se nad výše uvedenými řádky zamyslet. Co všechno znamená takový čárkový kód pro lidstvo. Samozřejmě ve všech směrech. Nedivte se tedy, že mezi lidmi je tolik násilí, zla, nenávisti a destrukce. Vše je podporováno podprahovými energiemi nejen čárkového kódu, ale televizním vysíláním, rozhlasem a rovněž tak zneužíváno v obchodních domech kde podprahová data jsou kódována do hudby.

Nyní se mně zeptáte, jak je tomuto úkazu možné čelit. Podívejte se na níže uvedený čárkový kód. Skládá se z čísel a vždy, jak jsem již psal tří šestek , která ohraničují dvě  pole.

 

 

Jestliže něco kupujeme v obchodě, je nutné před oskenováním u pokladny udělat nahoře a dole – viz nákres  - tlustou čáru a anténu zkratovat. Tím znemožníte vypálení energií do daného produktu. Nejlépe je před pokladnou, třeba u bot nebo u oblečení, visačky utrhnout a dát je mimo oblečení. I přes tenké nylonové závlačky se energie vypálí do produktu. Jestli je ale deaktivovaná dvěma čarami, máte již produkt ochráněn.

Deaktivace čárového kódu je zobrazena červenou barvou na výše uvedeném obrázku. Opakuji: je nejlepší ji udělat ihned, jak zboží vkládáte do košíku. Na pokladně určitě tento deaktivovaný kód funguje. Když musím COKOLIV koupit v obchodě, upravuji kód jak výše uvedeno. Dělám to již od doby vzniku EAN.

V případě, že jdete do lékárny kupovat vitamíny, je nutné říci prodavačce, aby vám vitmíny neskenovala. L-ascorbová kyselina se oskenovaním z největší části přetočí na D-ascorbovou kyselinu, která je tělu dokonce škodlivá..... Má-li někdo měřák polarity, je to možné přezkoušet.

Nejvíce se energie vstřebává do cukru a produktů s velkým obsahem vody.

Nakupujte prosím raději přímo u zemědělců a snažte se je podpořit, dokud je to ještě možné. Až nám je všechny dle EU odstraní, což je jejich snahou, nevím, kde budeme potraviny v budoucnu nakupovat.  Velice moc si vážím všech zemědělců a malovýrobců potravin. Klobouk přede všemi zemědělci dolů,  patří vám ta nejhlubší úklona.

Doporučení. 

Jestliže skutečně bude na sčítacích listech čárkový kód, nedoporučuji to podepisovat.  Pošlete je bez podpisu dále na úřad, musí jim to být teoreticky jedno. Jestliže se podepíšete, můžete mít závažný a v budoucnu možná neřešitelný problém.

Opět vyzývám znalce bible, aby uvedli v diskuzi statě týkající se daného problému.

O čárkovém kódu je celá studie. Jestli budete míti zájem, někdy v budoucnu, bude-li to možné, tak napíši další pojednání. Bylo by ale dost odborné a nevím, jestli by vás zajímalo.

 

…..s Láskou a úsměvem tomáš marný….

58
06.03.11 08:57
TomasMarny
TomasMarny
…..s Láskou a úsměvem tomáš marný….

 Dobrý den, milý čtenáři,

děkujeme za čtení OSUD.cz.  pouze část článků na OSUD.cz je volně přístupná. Server - digest výběru toho nejlepšího ze světového i domácího webu financují naši platící abonenti. Jste-li častými návštěvníky našeho serveru, nebo chcete-li pomoci s financováním jeho udržitelnosti a rozvoje, zvažte -> registraci a placené členství<- . Získáte tím kromě plného přístupu k přibližně 75 článkům měsíčně i některé další funkce, přístup do diskuse, "editor´s note", tedy články a rubriky šéfredaktora, a další. Děkujeme.

 
   
Mini recenze
Přidat recenzi
achaia

Znamení Bestie - Jan - Zjevení
/ pozn.: Druhá smrt je zničení duše .../

Varování JANa i DANIELe proroka ...

A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího.

*********************************************************************************************************
JAN
11. Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné Beránkovým, ale mluvila jako drak.
12. Kteráž všecku moc první té šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klaněji se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla.
13. A činí divy veliké, tak že i ohni rozkazuje sstupovati s nebe na zem před oblíčejem lidským.
14. A svodí ty, kteříž přebývají na zemi, těmi divy, kteréž dáno jí činiti před oblíčejem šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz té šelmě, kteráž měla ránu od meče, ale ožila zase.
15. I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz té šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli nekláněli by se obrazu té šelmy, aby byli zmordováni.
16. A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým, i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých,
17. A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího.

Daniel hovoří o této bestii takto:
DANIEL
23. Řekl takto: Šelma čtvrtá znamená království čtvrté na zemi, kteréž rozdílné bude ode všech království, a zžíře všecku zemi, a zmlátí ji a potře ji.
24. Rohů pak deset znamená, že z království toho deset králů povstane, a poslední povstane po nich, kterýž bude rozdílný od prvních, a poníží tří králů.
25. A slova proti Nejvyššímu mluviti bude, a svaté výsostí potře; nadto pomýšleti bude, aby proměnil časy i práva, když vydáni budou v ruku jeho, až do času a časů, i do částky časů.

Varování Anděla Třetího pro přežití Konce Časů ...
JAN
9. A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou,
10. I tenť bude píti víno hněvu Božího, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před oblíčejem svatých andělů a před oblíčejem Beránka.
11. A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího.

A takhle to dopadne ...
JAN
4. I viděl jsem stolice, a posadili se na nich, i dán jest jim soud, a duše stínaných pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, a kteříž se neklaněli šelmě, ani obrazu jejímu, a aniž přijali znamení jejího na čela svá, aneb na ruce své. A ožili, a kralovali s Kristem tisíc let.
5. Jiní pak mrtví neožili, dokudž by se nevyplnilo těch tisíc let. Toť jest první vzkříšení.
6. Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmiť ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním budou tisíc let.

07.03.2011 09:25
TomasMarny

Mnohokráte děkuji MISTRU Achaiovi za odvedenou práci. Již při psaní článku jsem věděl, že to perfektně zvládneš. Díky.....

.....s Láskou a úsměvem tomáš marný....

07.03.2011 09:37
admin

Vždy při publikování podobných zpráv a odhalení zvažuji, co ještě ano a co už ne.. Zatímco nevědomost sice hříchu nečiní, ale nezabrání nám prožít následky naší hlouposti a úklady našich mocných. Déšť na vás působí ať už o něm víte, nebo nevíte. Pokud o n2m víte, je velká pravděpodobnost, že si vezmete deštník, nebo pláštěnku, případně odložíte cestu. Stejně tak všechny vysílané energie, ba naopak, pokud o nich nevíte, zpravidla je vliv ještě větší.

Co však hlavně ubližuje, je strach. Je mi jasné, že 6 z 10 lidí, kteří si toto a podobné věci přečtou, dostanou strach.. a nebo´t je to nikdo nenaučil, nebudou vědět, co si počít. A tak nejdříve odvrhnou OSUD, později možná lidi a svět, ve kterém žijí.. ale separace a omezení je cesta spíše do pekel.

Strach se při práci s ním mění ve vztek. Vztek se mění ve smutek. Smutek se mění v bolest a ta se mění v klid. Klid se mění v pochopení a pochopení se mění v soucit. Soucit se mění v Jednotu a Jednota pak v Lásku.

Opravdu se domnívám, že jediná cesta, jak z toho všeobecného marasmu ven, je dozvědět se pravdu. Ať to stojí, co to stojí... neboť pravda sice bolí, ale osvobozuje.

Proto se omlouvám všem, ve kterých podobné zprávy vybuzují strach, ale berte to jako ukazatel o stavu sebe sama a o práci, která vás ještě čeká. Věřím, že to chápete.

07.03.2011 13:00
TomasMarny

Pro všechny pochybovače o psaném:
Jak je možné dle statě níže, aby se nová generace kódů PDF 417 sama opravovala?????

Nová generace čárového kódu - dvoudimenzionální kód s velmi vysokou informační kapacitou a schopností detekce a oprav chyb (při porušení kódu). Označení PDF 417 (Portable Data File) vychází ze struktury kódu: každé kódové slovo se sestává ze 4 čar a 4 mezer o šířce minimálně jednoho a maximálně šesti modulů. Celkem je však modulů ve slově vždy přesně 17. Velikost kódovaného souboru může být až 1,1 kB. Na rozdíl od tradičních čárových kódů, které obvykle slouží jako klíč k vyhledání údajů v nějaké databázi externího systému, si PDF 417 nese všechny údaje s sebou a stává se tak nezávislý na vnějším systému. Příkladem použití mohou být nejrůznější identifikační karty, řidičské průkazy (v některých státech USA). PDF 417 se s výhodou využije i pro zakódování diagnózy pacientů atd. Výhodou čárového kódu PDF 417 je samoobnovení v případě 50% poškození. Čárový kód lze kombinovat s kódy systému EAN.

Pokud lidé neznají symboliku a různé systémy (utajované) na planetě zemi, samozřejmě to budou považovat za nesmysl. Ne vážení, nesmysl to není, ale tvrdá realita. Opakuji znovu a opět, pokud nedokážete pravý opak je zbytečné o čemkoliv diskutovat, jsou to jenom planá slova a ztráta času.....

.....s Láskou a úsměvem tomáš marný....

P.S. stať převzaná z této adresy: http://www.carovykod.com/index.php?id=2&lang=cz

09.03.2011 12:03
TomasMarny

Vážení, nemějte obavu. Byl to dobrý test na jedince v diskuzi, kdo je jak datován o skutečnostech třeba čárkového kódu. Nemáte skutečně ponětí ani o kinetické a potencionální energii laseru. Ne, vůbec né. Zde totiž vše začíná. Když něco nevím, raději mlčím.
Připravil jsem pro vás další článek o působení laseru na čárkové kódy na potravinách a lécích. Tentokráte od experta který všechno rozebral až do "mrtě". Máte se na co těšit. Je to uznávaný člověk ve svém oboru a hlavně je nezávislý, nenechá se nikým podplatit a jde tvrdě za svým cílem. Právě za tato data jsou mu házeny klacky pod nohy. No asi tak jako mně.....

.....s Láskou a úsměvem tomáš marný....

10.03.2011 22:36
TomasMarny

Pro všechny "brepty" co nesmyslně diskutovali, máte zde odpověď:

Letos je vyplňování dotazníků možné on-line, přesto k tomu stále potřebujeme i papírový formulář. Proč se bez papíru nedokážete obejít?
Protože my vám prokazatelným a závazným způsobem musíme doručit PIN kódy, abyste si mohla otevřít elektronický formulář. Jinak by nám pak lidé říkali, ale já jsem PIN nedostal, mně jste ho nedoručili... Samozřejmě bychom to mohli dělat i tak, že řekneme: Každý je povinen si pořídit elektronický podpis a potvrdíte nám jím, že jste PIN obdržel. Ale tak daleko tu zatím nejsme. Možná za 10 nebo 20 let A TO UŽ BUDOU MÍT LIDÉ V PODKOŽÍ ČIPY.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/kvuli-chybam-s-formulari-uz-lide-nebudou-tak-vstr...

Snažím se vždy dopředu varovat lidi, aby se nad psaným zamysleli.

Všimněte si ale hlavně v diskuzích lidí, kteří vše zhazují okamžitě ze stolu jako blbost a nevím co ještě, aniž by danému tématu trochu rozumněli. Snaží se vás zavést do slepé ulice.

.....s Láskou a úsměvem tomáš marný....

22.03.2011 07:50