Dobrý den, milý čtenáři,

děkujeme za čtení OSUD.cz.  pouze část článků na OSUD.cz je volně přístupná. Server - digest výběru toho nejlepšího ze světového i domácího webu financují naši platící abonenti. Jste-li častými návštěvníky našeho serveru, nebo chcete-li pomoci s financováním jeho udržitelnosti a rozvoje, zvažte -> registraci a placené členství<- . Získáte tím kromě plného přístupu k přibližně 75 článkům měsíčně i některé další funkce, přístup do diskuse, "editor´s note", tedy články a rubriky šéfredaktora, a další. Děkujeme.

 
   

Důkazy podložené očkování: Vědecký pohled na chybějící vědu za vakcínami proti sezónní chřipce

Konveční medicína, říkají, je skutečně "na důkazech založená medicína“ (EBM). Tj. vše prosazované konvenční medicínou je údajně založeno na „přísném vědeckém zkoumání“. Vše je údajně statisticky potvrzeno a dokázáno nad sebemenší stín pochybností, že funguje tak, jak tvrdí reklama. A v případě vakcín proti chřipce to propagují jako nějaký druh absolutní ochrany proti chřipce. „Nepropásněte vypořádání se s letošní chřipkovou sezónou. Nechte si dát injekci!“ Hlavní myšlenkou samozřejmě je, že injekce proti chřipce zaručuje 100% ochranu před chřipkou. Když dostanete injekci, říkají, nebude v práci chybět kvůli nemoci. Tato souvislost je divoce nepřesná. V podstatě je přímo nepravdivá. Jak uvidíte níže, jde o podvodnou reklamu zabalenou do smradlavé vědy.

p>(NaturalNews) Jako někdo s dobrým vědeckým vzděláním a vědeckou metodou musím vložit značnou snahu do pokusu najít jakékoliv skutečné vědecké důkazy podporující široce rozšířené používání chřipkových vakcín (injekcí proti sezónní chřipce). Než jsem se dozvěděl o výživě a holistickém zdraví, podnikal jsem v počítačovém software a měl jsem výrazné vědecké vzdělání v oblastech jako astronomie, fyzika, lidská fyziologie, mikrobiologie, genetika, antropologie a lidský psychologie. Jedním z mých nejobdivovanějších myšlenkových vůdců je v podstatě fyzik Richard Feynman.

Nemluvím z „vědeckého“ pohledu NaturalNews příliš často, protože je to často suchý a nudný styl prezentace. Ale znám rozdíl mezi skutečnou vědou a smradlavou vědou, a nacházím příklady smradlavé vědy jak na „vědecké“ straně věcí, tak na „alternativní“ straně věcí.

Například tak zvaná „parapsychologická operace“, aspoň tak, jak byla popularizována, není ničím víc, než chytrým kejklí, kde chirurg hněte nějaké drůbeží vnitřnosti a pak předstírá, že vytahuje nemocné orgány z břišní dutiny nějakého pacienta. Demonstrace, které jsem viděl na filmu, jsou jasným šarlatánstvím.

A podobně jsou vakcíny proti sezónní chřipce oficiální medicínskou verzí parapsychologické operace: jsou to jen „medicínské kejkle“ založeném pouze na chytrém odvedení pozornosti a zastírání vědeckých fakt. Injekce proti sezónní chřipce prostě nefungují u 99 ze 100 lidí (a to je pro očkovací průmysl požehnáním, jak uvidíte níže).

Před rokem jsem nabídl odměnu 10,000 dolarů komukoliv, kdo najde vědecký důkaz, že vakcíny proti H1N1 jsou bezpečné a účinné (http://www.naturalnews.com/027985_H...). Nikdo se nikdy o odměnu nepřihlásil, protože žádné takové důkazy neexistují.

Konveční medicína, říkají, je skutečně "na důkazech založená medicína“ (EBM). Tj. vše prosazované konvenční medicínou je údajně založeno na „přísném vědeckém zkoumání“. Vše je údajně statisticky potvrzeno a dokázáno nad sebemenší stín pochybností, že funguje tak, jak tvrdí reklama. A v případě vakcín proti chřipce to propagují jako nějaký druh absolutní ochrany proti chřipce. „Nepropásněte vypořádání se s letošní chřipkovou sezónou. Nechte si dát injekci!“ Hlavní myšlenkou samozřejmě je, že injekce proti chřipce zaručuje 100% ochranu před chřipkou. Když dostanete injekci, říkají, nebude v práci chybět kvůli nemoci.

Tato souvislost je divoce nepřesná. V podstatě je přímo nepravdivá. Jak uvidíte níže, jde o podvodnou reklamu zabalenou do smradlavé vědy.

Vidíte, nikdy neproběhla žádná nezávislá, náhodná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, která by dokázala jak bezpečnost, tak účinnost vakcíny proti prasečí chřipce H1N1, která byla vloni tvrdě protlačována (a je v podstatě v letošním koktejlu injekce proti chřipce). Žádná takový studie nikdy provedena nebyla. V důsledku toho neexistuje žádný přísně vědecký základ, na jehož základě by bylo možné takové vakcíny prodávat, to v první řadě.

V rámci pokusu to omluvit vakcínoví čachráři tvrdí, že by bylo „neetické“ provádět placebem kontrolovanou studii takových vakcín, protože fungují tak dobře, že odmítnout placebo skupině vlastní vakcínu by ji poškodilo. Všichni mají z vakcíny proti chřipce prospěch, takže pouhý fakt, že by se provedl vědecky řízený test, by byl neetický.

Necítíte ještě žádní šarlatánství? Je to přesně ten druh pseudovědeckých keců, které můžete slyšet od některých šílených ruských vědců, kteří tvrdí, že mají „kouzelnou vodu“, ale kouzelnou vodu otestovat nemůžete, protože pouhá přítomnost měřících přístrojů ruší kouzelné vlastnosti vody.

A podobně potlačovatelé vakcín často trvají na tom, že je neetické testovat, jestli jejich vakcíny opravdu fungují. Musíte prostě „věřit“, že vakcíny jsou univerzálně dobré pro všechny.

Jo, použil jsem slovo „víra“. To je v podstatě to, čeho se tak zvaná vědecká komunita dovolává u vakcín: prostě VĚŘTE, že fungují, všichni! Kdo potřebuje vědecké důkazy, když máme ve vakcíny VÍRU?

Zapomeňte na medicínu založenou na důkazech. Zapomeňte na jakoukoliv racionální analýzu nákladů a přínosů. Zapomeňte na výpočty poměru rizika k prospěšnosti, které by měly být součástí jakéhokoliv racionálního rozhodnutí ohledně vakcín. Ne, očkovací průmysl (a jeho propagátoři) již ví, že vakcíny jsou pro vás univerzálně dobré, proto se žádní takové vědecké vyhodnocení ani nevyžaduje!

Vědecká metoda, jinými slovy, se ve skutečnosti netýká věcí, ve které se již věří. Víra může překonat ve „vědecké“ komunitě rozum, pokud tomu dokážete věřit! Co bude dál, budou tvrdit, že vakcíny fungují, protože to fungování způsobuje nějaká „boží vakcína“?

Nechte si dát injekci. A nezapomeňte se pomodlit v boží vakcíně, protože tak věci fungují ve skutečnosti. Vakcínové voodoo, jinými slovy. (Hele, to by byl skvělý název písničky o vakcínách, zamyslete se nad tím…)

 

Zjistit, jestli fungují, neetické?

Žasnu nad celým tím vysvětlením, jak by bylo „neetické“ testovat, jestli vakcíny s H1N1 skutečně fungují. Toto uhýbání mne zaráží jako obzvláště podivné, protože přichází s následujícím výrokem. Když se dovolávají této výmluvy, říkají v podstatě toto:

1) Je „neetické“ provádět placebem kontrolované studie u vakcín proti sezónní chřipce, aby se zjistilo, jestli skutečně fungují.

2) Ale zároveň je zcela etické dávat tyto injekce stovkám milionů lidí, i když chybí jakékoliv skutečné důkazy, že jsou bezpečné nebo účinné.

Jinými slovy, je neetické provádět jakoukoliv skutečnou vědu, ale je zcela etické vstřikovat do lidí látku, která může být naprosto pro kočku (či dokonce škodlivá). To je prostě pokřivená logika a neetičnost, která je pro náš dnešní očkovací průmysl typická.

Stoupenci vakcín tvrdí, že vakcíny H1N1 jsou tak účinné, že NEDAT vakcínu lidem v placebo skupině by „ohrozilo jejich život“. Toto samo o sobě je dostatečným důvodem, abychom se vyhnuli jakékoliv skutečné vědě u těchto vakcín.

Ale to nežeru. Myslím, že je to jen krycí historka – výmluva, aby se vyhnuli tomu, aby tyto vakcíny prošly přísným vědeckým prozkoumáním, protože v hloubi vědí, že vakcíny by mohly být odhaleny jako medicínský podvod.

Takže jsem se v tom šťoural, abych se přesvědčil, jestli byly provedeny nějaké další náhodné studie, které by mohly skutečně ohrozit život lidí. Netrvalo dlouho, než jsem nějaké našel. Například New England Journal of Medicine nedávno zveřejnil dvě studie týkající se poinfarktového ochlazování pacienta, kde je snaha minimalizovat poškození mozku tím, že se fyzicky sníží teplota mozku infarktového pacienta, dokud se nedostane k technikovy akutní péče v nemocnici poblíž.

Ve dvou studiích výzkumníci, kteří již věděli, že „ochlazování“ může zachránit život, nicméně vystavili 350 infarktových pacientů protokolu náhodné studie, který přiřadil komatózní (ale resuscitované) pacienty buď do „chlazené“ skupiny, nebo skupiny s normální teplotou.

V jedné studii, zatímco se polovina ochlazených pacientů zotavila a měla normální funkci mozku, z lidí vystavených normální teplotě pouze čtvrtina. Jinými slovy, ochlazování pacientů zachránilo jejich mozek. A přesto význam znalosti, jestli tato procedura opravdu funguje nebo ne, evidentně stačil, aby ospravedlnil upření léčby více než stovce dalších pacientů, z nichž většina v důsledku toho utrpěla trvalé poškození mozku.

Vidíte, když vědci opravdu chtějí znát odpovědi na otázky jako „funguje toto ochlazování mozku?“, bez rozpaků vystaví lidi věcem, jako trvalé poškození mozku v rámci náhodných klinických testů. Znalosti získané v takových experimentech údajně stojí za ztrátu mozku několika pacientů, protože vyzbrojeni vědeckými důkazy mohou takové procedury uvést do praxe a pomoct zachránit mozek potenciálně stovek tisíc pacientů v následujících letech.

Ale když přijde na vakcíny jako nedávná H1N1, oficiálním vysvětlením je, že je příliš nebezpečné odepřít vakcíny zkušební skupině. Říkají, že v podstatě není nijak důležité zjistit, jestli jsou vakcíny statisticky potvrzené, a nestojí za „riziko“ odepřít vakcínu komukoliv v rámci náhodných klinických testů.

A teď, jistě, byly za ta léta provedeny nějaké klinické testy u mnoha vakcín, ale většina jich je financována tímto průmyslem a téměř nikdy neprobíhají přísné testy prováděné u každoročních vakcín proti sezónní chřipce, než jsou uvolněny pro použití na veřejnosti. V důsledku toho je každým rokem vakcína novým experimentem, prováděným na mase pokusných lidských králíků, kteří prostě udělají cokoliv se jim řekne, aniž by se ptali, jestli je to podloženo skutečnou vědou.

Protože samozřejmě není. A nejsem jediný, kdo tento nepříjemný fakt uznává.

Cochrane Collaboration

Cochrane Collaboration, jak se píše na jejich vlastní internetové stránce, je „…mezinárodní nezávislá, nezisková organizace s více než 28,000 přispěvateli z více než 100 zemí, oddaných vytváření aktuálních informací o účincích zdravotní péče, která je již ve světě dostupná.“

„Jsme světovou jedničkou na důkazech založené zdravotní péče,“ pokračuje stránka, a následuje citát z Lancet, kde se píše: „Cochrane Collaboration je podnik, který konkuruje Projektu lidského genomu ve svých potencionálních důsledcích pro moderní medicínu.“

Epidemiolog dr. Tom Jefferson, pracující pro Cochrane Collaboration, se rozhodl podrobněji povídat na vědecké důkazy za vakcínami proti chřipce (proti sezónní chřipce).

Cílem studie bylo: „Identifikovat, získat a vyhodnotit všechny studie hodnotící účinky vakcín proti chřipce u zdravých dospělých.“

Kritéria hledání: „Prohledávali jsme ústřední registr Cochrane s kontrolovanými testy (CENTRAL), (knihovna Cochrane, 2010, vydání 2), MEDLINE (od ledna 1966 do června 2010) a EMBASE (1990 až červen 2010).“

Kritéria výběru (pro zahrnutí do studie): „Náhodné kontrolované testy (RCT) nebo kvasi-RCT porovnávající vakcíny proti chřipce s placebem nebo případem bez jakéhokoliv zásahu do přirozeně probíhající chřipky u zdravých jedinců ve věku 16 až 65 let. Zahrnuli jsme do toho také komparativní studie vyhodnocující vážné a ojedinělé poškození.“

Celkový rozsah studie zabíral více než 70,000 lidí. A tak nějak víte, tyto výsledky mohou silně upřednostňovat očkovací průmysl. Autor dokonce sám varoval, že „15 z 36 testů bylo financováno průmyslem (u čtyřech nebyl zdroj financování uveden).

Jinými slovy, téměř polovina studií zahrnutých do této analýzy byla financována samotným očkovacím průmyslem, který, jak víme, vytrvale manipuluje s údaji, podplácí výzkumníky nebo se jinak dopouští vědeckého podvodu, aby získal výsledky, které chce.

Autor dokonce varuje ohledně toho, jak se průmyslem financovaným studiím dostává větší publicity, a říká: „…průmyslem financované studie byly zveřejněny v prestižnějších časopisech a uváděny více, než ostatní studie, nezávisle na metodologii, kvalitu a velikost.“

Viz stránku s podrobnostmi studie: http://onlinelibrary.wiley.com/o/co...

Výsledky studií ukazují, že vakcíny proti chřipce jsou téměř bezcenné

A teď přichází zajímavá část: ačkoliv téměř polovina studií byla financována samotným očkovacím průmyslem, výsledky studií ukazují, že za většiny okolností vakcíny proti chřipce jsou v podstatě bezcenné:

„Odpovídající údaje (lidé vykazující symptomy chřipky) odpovídající chatrné shody vakcíny byly 2% a 1% (RD 1,95% CI 0% až 3%), uvádí autoři studie.  A „chatrnou shodou vakcíny“ rozumí, že kmeny chřipkových virů ve vakcíně chatrně odpovídají kmenům obíhajícím v přirozeném prostředí. To je obvykle případ ve skutečném světě, protože vakcína pouze obsahuje poslední nakažlivé kmeny a nemohou předpovědět, jaké kmeny budou v oběhu letos.

Jinými slovy, museli byste naočkovat 100 lidí, abyste snížili počet lidí vykazujících symptomy chřipky jen o jednoho. Pro 99% procent očkovaných lidí je vakcína naprosto k ničemu!

V „nejoptimističtějším“ scénáři, kdy náhodou chřipkový kmen odpovídá kmenu obíhajícímu v přírodě – situace, kterou dokonce i autoři studie nazývají „neobvyklou“ – byly výsledky následující: „4% neočkovaných lidí versus 1% očkovaných lidí dostala symptomy chřipky (rizikový rozdíl RD) 3%, 95% intervalu jistoty (CI) 2% až 5%).

Jinými slovy, vyhovující vakcína /což je ve skutečném světě neobvyklé) snížila infekci chřipky u 3 ze 100 lidí. Či řečeno jinak, 97% očkovaných touto vakcínou z toho nemělo žádný prospěch (a nijak se to neprojevilo).

Dále závěr studie uvádí:

  • „Očkování nemělo… žádný účinek na množství přijatých do nemocnice nebo míru komplikací.“
  • „Použití vakcíny nemělo žádný vliv na počet hospitalizovaných lidí nebo ztracených pracovních dní.“
  • „Vyhodnocení ukázalo, že spolehlivé důkazy pro chřipkové vakcíny jsou chabé, ale existují důkazy o široké manipulaci se závěry…“
  • „Neexistují žádné důkazy, že (chřipkové vakcíny) ovlivňují komplikace, jako zápal plic, nebo přenosnost.“ (Pochopili? Vakcíny neovlivňují přenosnost nemoci, přesto je to důvod, který je silně používán při protlačování vakcín během pandemie – tedy aby se zabránilo šíření nemoci).
  • „V průměrných podmínkách (částečně odpovídající vakcíně) je třeba naočkovat 100 lidí, abychom se vyhnuli jedné řadě symptomů chřipky.“

A nakonec autor studie závěrečný souhrn uzavírá tímto nehorázným výrokem: „Naše výsledky mohou být optimistickým odhadem, protože společnostmi financované testy chřipkových vakcín mají tendenci dávat výsledky příznivé pro jejich produkty, a některé důkazy pochází z testů provedených za ideálního oběhu virů a tomu odpovídajících podmínek, a proto je základna pro důkazy o škodlivosti omezená.“

Jinými slovy, vezmeme-li v úvahu podjatost průmyslu, skutečným výsledkem může být, že vakcíny brání symptomům chřipky pouze u 1 z 1,000 lidí.

Dání do perspektivy

Takže to dejme vše do perspektivy racionálním a inteligentním způsobem. Tato dalekosáhlá analýza testů chřipkových vakcín ukazuje, že v běžných podmínkách nemají vakcíny proti sezónní chřipce prospěch pro 99 ze 100 lidí.

Navíc dokonce i tyto výsledky jsou popsány jako „optimistický odhad“, protože téměř polovina testů vakcín byla financována očkovacím průmyslem, který má tendenci „vytvářet výsledky příznivé pro své produkty“.

Navíc některé studie byly provedeny za „ideálních“ scénářů odpovídajících virů, které se ve skutečném světě vyskytují vzácně.

A nakonec, některé důkazy o škodlivosti vakcín byly z této analýzy prostě vyhozeny, což mělo za následek „základnu důkazů škodlivosti“, která byla značně omezena a pravděpodobně neodhaluje úplný obrázek.

Dochází vám to všechno? Dokonce i u průmyslem financovaných studií, které pravděpodobně překrucují výsledky v jeho prospěch, když se podíváte na vědecké důkazy kolem účinnosti vakcín, tak rychle pochopíte, že chřipkové vakcíny nefungují u 99 ze 100 lidí. (A skutečná odpověď může být ještě horší).

To je hodně mimo podvodnou reklamu očkovacího průmyslu, která tvrdí, že když dostanete injekci, jste „chráněni“ pře chřipkou. Tvrdí, že nebude mít absence v práci, zůstanete zdraví atd. Prostřednictvím těchto zpráv mazaně vyvozují, že vakcíny fungují u 100% lidí.

Ale na základě dostupných vědeckých důkazů jsou to tvrdě lživé výroky. A divoká přehánění ohledně údajné prospěšnosti vakcín překračující hranici „zavádějící reklamy“ a vstupují do sféry „zločinného marketingového podvodu“. Kde je FTC nebo FDA a jejich vystupování proti tomuto šarlatánství?

Očkovací marketing je v podstatě vědecký podvod. Tvrdit, že vakcíny chrání každého, když ve skutečnosti mohou zmírnit symptomy pouze u jednoho ze 100 lidí, je intelektuálně neupřímné a tvrdě podvodné.

Jednoduše řečeno je to čistá šarlatánská píčovina.

A teď si představte, že by bylinkový produkt byl propagován v televizi tak, že má jistou zdravotní prospěšnost, ale ukázalo by se, že tento produkt fungoval pouze u 1 ze 100 lidí, kteří si ho vzali. Tento bylinkový produkt by byl široce označen za „šarlatánství“ a společnost, která by ho prodávala, by byla obviněna z podvodné reklamy. Vlastníci společnosti by mohli být dokonce obviněni ze zločinného podvodu.

Ale vakcíny v této otázce dostávají volnou ruku. Zatímco bylinkový produkt by byl silně prošetřován nebo dokonce zkonfiskován FDA, vakcíny, které fungují pouze u 1% lidí, mají plnou podporu FDA, CDC, WHO, FTC a jako přídavek místních nemocnic a klinik. Fakt, že vakcíny jsou čistým šarlatánstvím, očividně pro tyto organizace nic neznamená: jede to naplno, bez ohledu na to, co věda říká ve skutečnosti.

Jakmile to vše pochopíte, tak nyní pochopíte, proč je přesným výrokem říct, že „FDA propaguje medicínský podvod“.

A podobně „CDC propaguje vědecký podvod“. A stejně tak WHO.

Jsou to vědecky přesné výroky, za předpokladu, že souhlasíte, že produkt, který funguje pouze u 1 ze 100 lidí, spadá pod definici „podvodu“, když je prodáván a propagován, jako by pomáhal všem. A většina lidí by s touto rozumnou definicí podvodu souhlasila.

Je to zcela jiný příběh, když je míra účinnosti vyšší. Pokud by chřipkové vakcíny skutečně byly prospěšné pro 25 ze 100 lidí, mohlo by to stát za úvahu. Ale ani zdaleka se tomu neblíží.

FDA, mimochodem, často schvaluje farmaka, která mají výsledky pouze u 5% subjektů klinických testů. Svět moderní medicíny je v podstatě plný farmak, která prostě nefungují u 95% pacientů, kteří je berou.

Přečtěte si souhrn Cochrane sami:

http://onlinelibrary.wiley.com/o/co...

Má název „Vakcíny pro zabránění chřipce u zdravých dospělých“.

Autoři: „Tom Jefferson, Carlo di Pietrantonj, Alessandro Rivetti, Ghada A. Bawazeer, Lubna A. Al-Ansary, Eliana Ferroni.“

Vstupte mezi vakcínové zombie!

Maje výsledky těchto studií na paměti, podívejme se na slova mé poslední hip hopové písně „Vakcínová zombie“ (http://www.naturalnews.com/vaccine_...)

Zapomněl jsem myslet sám

Nerozumím ohledně zdraví ničemu

Dělám totéž co všichni ostatní

Jsem vakcínová zombie, zombie

Nyní můžete vidět, odkud text pochází. Pokud jsou chřipkové vakcíny bezcenné pro 99% těch, kteří je dostávají, tak proč na injekce stojí lidé frontu?

Odpověď je proto, že nepřemýšlí kriticky o vakcínách a svém zdraví. Nerozumí zdraví, takže jen plynou s davem a dělají, co je jim řečeno. Tudíž ono označení „vakcínová zombie“.

Píseň pokračuje:

Jsem blbec pro reklamy, blbec pro laboratoře

Blbec pro injekce s prasečí chřipkou

A nevadí mi řídit se medicínskou módou

Protože žít bez mozku není tak špatné

Ano, lidé, kteří stojí frontu na vakcíny, jsou „blbci“, kteří byli napáleni podvodnou očkovací propagandou. Ale drží se „lékařské módy“ a je jednodušší dělat to, co je vám řečeno, než zapojit svůj mozek a přemýšlet o tom, co děláte, kriticky.

„Žít bez mozku není tak špatné“, protože myšlení bolí, a toto vám umožňuje se jednoduše spoléhat na cokoliv, co vám doktoři a zdravotničtí představitelé řeknou, abyste udělali.

Jak vědecká komunita ztratila kontakt se skutečnou vědou

Ale co když vám všichni lhali? Nebo co když oni sami neznají fakt, že chřipkové vakcíny jsou bezcenné pro 99% těch, kteří si je nechávají dát? (Velmi málo lékařů a vědců, jak se ukazuje, si je této prosté pravdy vědomo).

Nebo co když potlačovatelé vakcín o tomto podvodném klamu přesvědčili sami sebe? Co když skutečně věří, že vakcíny jsou opravdu, opravdu dobré pro všechny, ale tato víra byla založena na zbožném přání, spíše než na přísném vědeckém přezkoumání?

Protože to je, přátelé moji, přesně to, co se stalo. Máme zde celý segment lékařské komunity, který byl oblbnut vakcínovou propagandou. Přesvědčili sami sebe, že injekce proti sezónní chřipce skutečně fungují a že v podstatě všichni by měli být napíchnuti takovou injekcí. A věří této nepodložené iracionální víře, nikoliv vědeckému myšlení nebo přísným statistickým důkazům.

Jinými slovy, praktikují očkovací náboženství (či kult). To je obzvláště zvláštní, vzhledem k tomu, že většina potlačovatelů vakcín nevěří v boha nebo v jakékoliv organizované náboženství – vyjma svého vlastního očkovacího náboženství, kde se skutečné vědecké důkazy nevyžadují. Vše, co musíte udělat, je věřit ve vakcíny, a můžete se k tomuto náboženství přidat také.

Takže všichni na internetu, tak zvaní „vědečtí bloggeři“ sami propagují téměř neužitečné vakcíny jako „na důkazech založenou vědu“, a očividně si nejsou vědomi, že důkazy ukazují, že takové vakcíny jsou nic než bezcenné.

Mohou také říkat, že podporují vakcíny „prostě proto“.

A „prostě proto“ není důvodem nechat si vstřikovat koktejl chemikálií, u kterého dokonce vlastní průmysl připouští, že způsobují extrémně nebezpečné neurologické vedlejší účinky u malého počtu příjemců vakcín.

Vitamin D by fungování vakcín skutečně zlepšil

A na dovršení všeho tu máme skutečného střelce tohoto příběhu: Můžete porazit minimální ochranné účinky vakcín jednoduchým levným doplňkem vitaminu D. vitamin D je živina, která aktivuje imunitní systém, aby mohl bojovat s infekčními nemocemi. Bez něj vakcíny fungují jen stěží.

V podstatě velmi nízká míra účinnosti vakcín (1%) je téměř jistě důsledkem faktu, že většina lidí dostávajících vakcíny má nedostatek vitaminu D. (75%-95% Američanů má nedostatek vitaminu D, v závislosti na tom, koho se ptáte).

Sranda je, že zlepšení fungování vakcín by znamenalo podávat spolu s injekcemi doplňky vitaminu D! A ještě srandovnější je, že pokud by lidé brali doplňky s vitaminem D, nepotřebovali by vakcíny, to především!

Chřipkové vakcíny, jinými slovy, nemají při prevenci infekce chřipky naprosto žádnou důležitou roli. Tohoto cíle lze dosáhnout bezpečněji, spolehlivěji a mnohem levněji propagací doplňku s vitaminem D u široké veřejnosti.

To, co skutečně od vědeckého světa potřebujeme, je studie porovnávající vitamin D s chřipkovými vakcínami (a za použití realistických dávek vitaminu D, ne jen 200 nebo 400 IU denně). Naprosto nepochybuji, že zdravá dávka vitaminu D (4000 IU denně) by se v prevenci chřipkové infekce ukázala být výrazně účinnějším než chřipkové vakcíny.

Ale taková studie téměř jistě nikdy provedena nebude (aspoň ne v dohledné budoucnosti), protože by odhalila podvodnou propagandu očkovacího průmyslu, zatímco spotřebitelům by poskytla mnohem lepší způsob ochrany před chřipkou, kde nemusí platit peníze výrobcům vakcín.

V medicíně, stejně jako ve válce, je pravda často první obětí. A když jsou lži opakovány dostatečně často, začne se jim věřit. Lež s chřipkovou injekcí byla opakována tak zuřivě a s tak zjevnou autoritou, že prolezla v podstatě celou „vědeckou“ komunitou.

Že dokonce i racionálně myslící vědci mohou být tak snadno oblbnuti očkovacím průmyslem způsobuje, že stále více lidí zpochybňuje důvěryhodnost nejen moderní medicíny, ale také celé vědecké komunity.

Protože pokud tak zvaní „racionální“ vědci a myšlenkoví vůdci mohou být tak snadno zmagořeni do zjevného podvodu, jaké další fikce asi prosazují jako fakt?

Medicína, jak vidíte, staví veškerou ostatní vědu do špatného světla. Zjevný vědecký podvod probíhající ve jménu „vědy“ ve farmaceutickém průmyslu činí frašku ze skutečného vědeckého myšlení. Snadnost, s jakou byli lékařští vědci oblbnuti drogovým průmyslem, zpochybňuje racionalitu veškeré vědy.

A tím nás to přivádí k ještě větší otázce: Je věda nejlepší cestou pro získání znalostí, to především? Je to očividně filosofická otázka, nikoliv vědecká otázka, a je mimo rozsah tohoto článku, ale pravděpodobně se zde na NaturalNews velmi brzy objeví v nadcházejícím článku.

K pravdě vede mnoho cest. Věda – dobrá věda – je jednou z nich, ale ne jedinou. Jakýkoliv vědec, který věří, že věda má monopol na všechny znalosti, je sám hlupák. Jen si přečtěte něco od Feynmana a rychle objevíte, že velmi chytré mozky v historii vědy konzistentně uznávaly, že cest vedoucích k pravdě je více.

Věřím, že pokud by dnes Feynam žil a viděl očkovací propagandu, která probíhá ve jménu „vědy“, reagoval by asi nějak jako „jistě si děláte legraci“.

 

Zdroj translation OSUD.cz 2010

9
07.09.10 10:02
jiří maria mašek
jiří maria mašek
Kdybys byl třeba jediný, kdo může či umí udělat, co je potřeba, musíš to udělat!

 Dobrý den, milý čtenáři,

děkujeme za čtení OSUD.cz.  pouze část článků na OSUD.cz je volně přístupná. Server - digest výběru toho nejlepšího ze světového i domácího webu financují naši platící abonenti. Jste-li častými návštěvníky našeho serveru, nebo chcete-li pomoci s financováním jeho udržitelnosti a rozvoje, zvažte -> registraci a placené členství<- . Získáte tím kromě plného přístupu k přibližně 75 článkům měsíčně i některé další funkce, přístup do diskuse, "editor´s note", tedy články a rubriky šéfredaktora, a další. Děkujeme.

 
   
Mini recenze

K tomuto článku ještě nikdo recenzi nenapsal. Napište ji jako první!