Dobrý den, milý čtenáři,

děkujeme za čtení OSUD.cz.  pouze část článků na OSUD.cz je volně přístupná. Server - digest výběru toho nejlepšího ze světového i domácího webu financují naši platící abonenti. Jste-li častými návštěvníky našeho serveru, nebo chcete-li pomoci s financováním jeho udržitelnosti a rozvoje, zvažte -> registraci a placené členství<- . Získáte tím kromě plného přístupu k přibližně 75 článkům měsíčně i některé další funkce, přístup do diskuse, "editor´s note", tedy články a rubriky šéfredaktora, a další. Děkujeme.

 
   

DEBAKL OČKOVÁNÍ : Nenávidíte někoho? Dejte ho očkovat! (analýza co všechno obsahují očkovací séra)

Spousta očkovacích látek a dalších medikamentů je testována pouze na dospělých, nikoliv na dětech. Tím jsou i vedlejší účinky dvakrát tak silné, než u dospělých. Pořádná rána kladivem je vskutku „očkování velké 6“: „jedovatý koktejl“ v 6násobné dávce + spousta virových původců, včetně nebezpečného očkování proti hepatitidě B, které je k tomu všemu ještě vyráběno geneticky. A to vše je vstřikováno do nemluvňat resp. dětí, přímo do krve!! To je příliš i pro několik očkovacích lékařů. V r. 2003 došlo v Německu po „očkování velkou 6“ k 16 úmrtím! Na Novém Zélandu bylo od r. 1994 prováděno hromadné očkování u kojenců a dětí geneticky vyrobenými očkovacími látkami. Po 2 letech došlo u těchto dětí k výskytu cukrovky v 60%! Pozn. jm: Nedávno mi kdosi napsal, že obchoduji se strachem. Opravdu? Není pravým příkladem takového kšeftu právě farmaceutický průmysl, konkrétně OČKOVÁNÍ? Nejsou pravým příkladem takového kšeftu dnešní média? A co válečný průmysl? Opravdu již jsme tak mimo sami sebe, že to nechceme vidět?

Tuto zprávu zpracoval a sestavil člověk napojený na rakouské a švýcarské speciální laboratoře. Kontaktní údaje jsou redakci OSUD.cz známy, avšak z logických důvodů je nelze zveřejnit.
Odmítáte nechat své dítě přizabít? ZDE je návod, co máte dělat, abyste se vyhnuli právnímu řízení, případným pokutám či dokonce trestnímu stíhání.

 

Debakl očkování

Očkovací látky - složení

Nejdůležitější složky/příměsi (liší se dle výrobce a očkovací látky)

Nosiče zárodků:

            - některé očkovací látky jsou pěstovány z kultur usmrcených lidských zárodků (na tomto základě vyrobené očkovací látky byly v Japonsku z etických důvodů zakázány, ale u nás nelze od farmaceutického průmyslu očekávat žádnou morálkou nebo etiku, navíc jde o zisk, obzvláště takový, který lze dosáhnout na základě této „výchozí suroviny“);

            - nebo z ledvinových usmrcených buněk plodů opic Rhesus (VERO buňky);

            - nebo z HeLa buněk (lidských rakovinných buněk*) - * (ty jsou přefiltrovány, ale pod mikroskopem lze přesto najít zbytky);

            - geneticky vyrobených očkovacích látek * (jako Hepatitis B, HPV, …) = očkování s nejvíce vedlejšími účinky (* jsou označovány také jako „rekombinované“ organizmy)

 

Konzervanty:

 - Formalin (vodní roztok formaldehydu – truhláři již tento produkt nesmí při výrobě nábytku používat, protože je rakovinotvorný, ale nám je to v rámci očkování vstříknuto přímo do těla);

- Hydroxid hliníku jako adjuvant (negativní účinky hliníku v těle jsou všeobecně známy, jako např. Alzheimer);

- Fenoxyetanol (více než 20 let ve výzkumu známý jako silný poškozovač nervů a ledvin, což se pečlivě zatajuje);

- Thiomersal (= rtuť = v očkovacích látkách kamuflována pod více než 30 názvy, a po uranu je druhým nejjedovatějším těžkým kovem. V zemědělství je již více než 20 let zakázána – ale přímo do krve je v pořádku? V r. 2007 byly dokonce sbírány i rtuťové lékařské teploměry);

- Polysorbát 20, soli, Thiokyanát, kyselina benzoová, antibiotika, atd.

 

Upozornění: výše uvedené nosiče a konzervační látky nejsou uvedeny na příbalovém letáku.

Antibiotika, formaldehyd (rakovinotvorný – stále více mladých lidí dostává rakovinu), hliník (Alzheimer), rtuť (jedovatý těžký kov – zvláštní odpad), … se dostávají přímo do krevního řečiště – pak se dostávají do celého těla, jakož i do mozku. Velmi nebezpečné u dětí, protože ty až do 4 let nemají uzavřenou mozkovnu (proto by neměli používat ani mobilní telefony, ani v domě nebo v bytě by neměl být žádný bezdrátový telefon (vyzařuje neustále) – nejlepší je pevná linka; a nemají dovyvinutý ani imunitní systém.

Doložení účinků:  Přiložené pokyny od jednoho očkování slouží samy o sobě jako lakmusový papírek = tvorba protilátek se týká toho, že dojde ke kontaktu se zárodkem. Není tam také žádný konkrétní důkaz (jen čisté domněnky, hypotéza) ohledně účinnosti. Samé údajně a vlastně, tvorba protilátek díky adjuvantům jako hydroxid hliníku (a rtuť?); proto je u očkovacích látek pro seniory ještě větší množství adjuvantů (-- více hliníku – ještě více Alzheimera a dalších nemocí?)

 

Očkování nemá vlastně na nemoc žádný účinek!! U očkovaných osob může nemoc propuknout stejně často, jako u neočkovaných.

        
Dva příklady:

 

a) Ve Švýcarsku bylo na příušnice očkováno 15,000 dětí, mnohé z nich dokonce dvakrát. Od doby zavedení očkování (1967) se počet pacientů s příušnicemi zněkolikanásobil + poškození v důsledku očkování (meningitida, cukrovka, hluchota, zánět varlat, přenos očkovacího viru na ostatní – a to i u dalších druhů očkování!

b) V r. 1971 WHO Světová zdravotnická organizace) po 7 ½ letém zkoušení v terénu v Indii, které mělo prokázat účinnost očkování proti TBC, testy přerušila. V jedné větší oblasti v Mandras bylo veškeré obyvatelstvo, asi 364,000 lidí, s výjimkou kojenců mladších jednoho měsíce, očkováno proti tuberkulóze. Zároveň byl vybrán druhý distrikt, zhruba stejné velikosti a o stejném počtu obyvatel. Zde se žádné očkování proti tuberkulóze neprovádělo (kontrolní vzorek).

V následné zprávě WHO v z r. 1971 se uvádí: „Za optimálních podmínek provedená terénní studie žádnou účinnost očkovací látky BCG neprokázala.“

Ve skutečnosti bylo nemocných tuberkulózou v „pročkované oblasti“ o 25% více!!*, než v „neproočkované oblasti“, a navíc utrpěli ještě další s očkováním spojená poškození.

Toto očkování bylo i přes tento jednoznačný výsledek terénních testů zavedeno, nejdříve v r. 1998 v Německu, pak v r. 1998 ve Švýcarsku a v r. 2000 v Rakousku. Ve Francii je očkování proti tuberkulóze stále povinné.

            * Přesto již neproběhly žádné další testy, protože…

 

Ústup tuberkulózy a dalších nemocí (+ nákaz) nemá s očkováním nic společného, obzvláště při skutečnosti, že lidé u nás mají konečně dostatek jídla (žádná potravní nouze, žádná podvýživa, žádná válka, žádné utečenecké tábory), žádná nakažená, ale pouze čistá pitná voda (vodovody); zlepšily se sanitární podmínky díky kanalizaci; žádné studené, ale naopak suché a vytopené byty + hygiena!! – průmysl očkování vždy tvrdí něco jiného. V rozvojových zemích je třeba změnit pouze životní podmínky. Proto se u cest do takových zemí doporučuje jíst pouze vařenou nebo oloupanou zeleninu nebo ovoce. Žádnou zmrzlinu, žádnou vodu (pouze v láhvích s původním uzávěrem),…

Německý kameraman Ullmann byl v r. 1996 na Pobřeží slonoviny a zemřel na žlutou zimnici, přestože měl proti žluté zimnici očkování. Regenerace a očkování – viz „chrání očkování před očkováním“ na www.aerzte-ueber-impfen.org

Kdo dělá očkovací studie? Impf-info.de:

„… jsou to samotní výrobci, kteří zadávají vědecké studie o účinnosti a toleranci jimi vyráběných produktů na komerčním základě, což vede k odpovídajícím zkreslením výsledků: Protože jsou zveřejňovány pouze studie s příznivými výsledky pro výrobce, negativa se zatajují. Většina klinických studií o očkovacích látkách je buď prováděna výhradně výrobci, nebo aspoň za velkého podílu farmaceutického průmyslu. To, které studie pak budou zveřejněny, záleží v těchto případech na rozhodnutí konkrétních firem.“

V zemědělství jsou u vstřikovaných látek testovány 1. Skutečné účinky (žádné protilátky) a 2. Nezávislými stanovišti.  Navíc poškození související s očkováním mohou hlásit pouze lékaři a příslušné výzkumné instituce, jak je uvedeno ve zprávě z 22.1.2008: „Debakl očkování“ – která byla sepsána opět výrobními firmami, a nikoliv nezávislými experty. Který výrobce připustí, že nese vinu? Komentáře netřeba!                                                                                          

Také výrazná poškození v důsledku očkování (i se smrtelnými následky, jako v případě Jasmin 5), dokonce i když časově odpovídají očkování, nejsou uznávána. Ani v případě „Franze Huanigga“, parlamentního mluvčího zdravotně postižených, který je léta postižený a je upoután na vozík. Jako dítě dostal po očkování horečku. Jeho lékař: „To bude po druhém očkování lepší“. Po druhém očkování – kolečkové křeslo. Takže těch několik poškození v souvislosti s očkováním, která se objeví ve statistikách, je pouze špičičkou ledovce.

 

Zeptejte se někdy příbuzných nebo v okruhu známých na účinnost očkování a na letácích uváděné vedlejší účinky.                                                                                                                                        

V jedné mě známé rodině samotné došlo ke 4 poškozením v souvislosti s očkováním, včetně jednoho úmrtí: Syn jako dítě očkován proti spalničkám – po spalničkách a po očkování proti planým neštovicím – 4 roky trvající porucha řeči. (V první třídě zvláštní třída pro postižené, souvislost mezi očkování a poruchou řeči potvrzena učitelem řeči). Jeho žena jako dítě byla očkována proti spalničkám – dostala spalničky. Jeho matka po obnovení očkování proti hepatitidě B – spalničky (a roztroušená skleróza) – musí si až do konce života píchat Interferon (za více než 500 euro měsíčně, plus náklady za návštěvy u lékaře. Otec po různých očkováních (kvůli cestám na dovolenou do rozvojových zemí) – chronické bolesti hlavy a chronická rýma, neustálý pocit chladu v nohou, pažích a hlavě, únava, … Běhá kvůli tomu posledních 15 let od jednoho doktora k druhému, a od jednoho terapeuta k druhému (více než 20 různých lidí, více než 100 ošetření), aniž by mu někdo dokázal pomoct nebo mu dokázal říct příčinu. Z nevědomosti nevidí většina postižených s očkováním žádnou souvislost. Babička – stále zdravá a čiperná, i když jí bylo 80. Po očkování proti chřipce – po jednom týdnu – náhle mrtvá (+ 3 další obyvatele domova = 4 mrtví). – To vše se nikde neobjeví – i v r. 2006 došlo v Izraeli ke 4 úmrtím (registrovaným), několik dní pod očkování proti chřipce. --- Kurier z 24.1.2008, str. 15: V r. 2006 došlo v Rakousku u žen ve věku mezi 15 – 20 lety ke 3 nevyjasněným úmrtím, v Německu 22: „Stává se to bohužel snadno“ (šéf farmaceutické a lékařské firmy Marcus Müllner). Reklama na očkování běží dál. Podle Kurier byla v prosinci 2007 proti jedné velké farmaceutické společnosti podána hromadná žaloba v EU – podle HPV-Impfproblematik („Rakousko“ z 18.1.2008: „Zastavení očkování proti rakovině“. „Jasmin musela zemřít“ ... Zápal mozku a zánět míchy … K těmto onemocněním dochází neustále… také po ostatních očkování. Vysvětlitelné to není,“ uvedla ředitelka Sanofi Pasteur ohledně očkování HPV ve „Zprávě o debaklu očkování“: „… očkujeme dále“. Obrat a zisk jsou důležitější, než lidský život!! Jsme snad pokusní králíci?? Mimochodem, „Pasteur“ – viz prosím „Historie očkování“ na www.aegis.ch

                        
Vedlejší účinky popř. poškození (Číst příbalové letáky!): Nejvíce je jich způsobeno konzervačními látkami.

-           Zánět mozkových blan, deprese (obzvláště po očkování proti klíšťatům),
-           Poruchy chování
-           Poruchy řeči (u každého 3. očkovaného dítěte) – jsou popisovány také jako „minimální poškození mozku“ – v důsledku těžkých kovů (ukládají se)
-           Poruchy vývoje
-           Oslabení imunitní ochrany (-- četná nachlazení – chronická rýma) = oslabení imunitního systému
-           SIDS = náhlé úmrtí dítěte – 60 až 80 ročně v Rakousku – každé z těchto dětí bylo očkováno
-           Úmrtí i po očkování proti tetanu a HPV
-          Poškození genetické výbavy
-           Alergie – u každého 2. dítěte
-           Chronické bolesti hlavy
-           Zápal plic
-           Cukrovka – dokonce již u dětí (až do konce života)
-           Autismus
-           Alzheimer
-           MS (roztroušená skleróza), obzvláště po očkování proti hepatitidě B, klíšťatům, chřipce, příušnicím (stále více mladých lidí dostává MS!!)
-           Artritida (záněty kloubů)
-           Trombopenie
-           Poškození nervů, ledvin a očí
-           Crohnova choroba
-           Ochrnutí
-           Poškození svalů
-           Epilepsie
-           Neurodermitida (dříve neexistovala)
-           Astma (každé 10. očkované dítě = rostoucí trend)
-           Chronická únava (obzvláště po očkování proti hepatitidě B)
-           Poruchy spánku (obzvláště bezprostředně po očkování)
-           Meningitida (zápal mozkových blan, obzvl. po očkování proti spalničkám)
-           Průjmy
-           Křečové záchvaty
-           Hepatitida B (600 případů ve Švýcarsku)
-           Záněty mandlí a středního ucha
-           Hyperaktivita – pronikavé křičení, až 48 hodin
-           Výpadky dýchání, ochrnutí dechu
-           Mrtvice
-           HHE (děti se stanou bledé, modrofialové – netřepat
-           Úmrtí („očkování může být smrtelné“)
-           Častější výskyt nemocí u očkovaných v porovnání s neočkovanými ( = paradox!!)
-           Horečka – v důsledku rozmnožení viru v těle – další rozšíření nemoci,…

++ Každé očkování je pro imunitní systém „šok“.

++ Nemocné děti by se proto neměly očkovat, a zdravé děti žádné očkování nepotřebují!!

++ Dětské nemoci jsou většinou neškodné a také by se měly prodělat, posiluje to imunitní systém – tyto děti mají později méně nemocí, a také méně rakoviny, cukrovky, MS, … Děti jako „pokusní králíci“++

Spousta očkovacích látek a dalších medikamentů je testováno pouze na dospělých, ne na dětech. Tím jsou i vedlejší účinky dvakrát tak silné, než u dospělých. Pořádná rána kladivem je vskutku „očkování velké 6“: „jedovatý koktejl“ v 6násobné dávce + spousta virových původců, včetně nebezpečného očkování proti hepatitidě B, které je k tomu všemu ještě vyráběno geneticky. A to vše je vstřikováno do nemluvňat resp. dětí, přímo do krve!! To je příliš i pro několik očkovacích lékařů. V rakouském zemědělství jsou geneticky vytvořené věci a rtuť zakázány, ale zde je očkují přímo do krevního řečiště (-- do celého těla a mozku), a to má být u nemluvňat resp. dětí v pořádku? = Paradox!! Mimoto se hepatitida B vyskytuje povětšinou v prostředí prostitutek a je sexuálně přenosná (viz str. 3) – co s tím mají společného nemluvňata a děti?? V r. 2003 došlo v Německu po „očkování velkou 6“ k 16 úmrtím!!

U FSME se provádí v Rakousku evidence teprve od r. 1997, přičemž se očkuje již od r. 1973!! Proč je přeočkování ve Švýcarsku pouze jednou za 10, ale v Rakousku jednou za 3 roky? Protože vynálezce je Rakušan a může se na tom spolunapakovat.

Klíšťata by měla vědět, kde se nachází hranice: V Rakousku je člověk v létě na plakátovacích plochách konfrontován s plakáty obrovských klíšťat, zatímco v nedaleké italské vesnici jižně od rakouské hranice nejsou klíšťata naprosto žádným tématem. Měli bychom v Rakousku místo orla přijmout jako erbovní zvíře klíště.

O co se konkrétně u „očkování proti klíšťatům“ jedná? Proti často se vyskytující borelióze nefunguje a u FSME se v Rakousku vyskytuje ročně pouze 17-20 případů (i přes očkování – žádný významnější ústup! Ne všechna klíšťata jsou přenašeči virů FSME), z nichž je nebezpečných pouze 5-10% - také pouze 1-2 případy ročně!! V případě boreliózy musí člověk klíště tak jako tak odstranit (přímo vytáhnout). Teprve když se nacucá (po 2-9 dnech), tak se odloupne (+ viry?)

Také u rakoviny děložního čípku (očkování HPV), což je skutečně pohlavní choroba (dříve byl syfilis a další), tomu u těch několika případů za rok šlo z 90% rovněž zabránit pravidelnými výtěry (gynekolog p. Safar). Zbytku se šlo vyhnout chráněným sexem. I zde existuje více než 100 různých bacilů, a v očkovací látce jsou jen 3-4. Proto není nijak doloženo, že za různorodá rakovinná onemocnění je zodpovědný jeden virus.

Mimoto je k dispozici, stejně jako u ostatních očkování, příliš málo dat, a žádné dlouhodobé testy. Asi po 4 letech byly testy zastaveny. Přičemž speciálně u rakoviny jsou nutné v trvání 10 – 15 let!

Každý rok přijde nový strašák** - resp. vyvolávání paniky!!

Z neškodných nemocí jsou na základě ojedinělých případů dělána monstra – epidemie a pandemie.

Jako u paniky-pandemie-hysterie v r. 2006 ve formě ptačí chřipky, která byla ve skutečnosti ptačím morem, a kde virus nebyl nikdy nalezen (ve Švýcarsku byl za něj nabídnut 1 mil. SFR ( = 10 mil šilinků).

Prezident Bush koupil za 50 mil dolarů Tamiflu, francouzský Rauch-Kallat několik milionů ochranných masek, které dodnes leží na skladě. --- Tehdy se tvrdilo, že Tamiflu nefunguje ani na normální chřipku, natož pak na ptačí chřipku. 18. ledna 2008 vytiskly „Krone“ na titulní stránce titulek: „Chřipkový virus je letos extrémně nebezpečný“, „Existují obavy z až 3,000 mrtvých“. To se čeká v zimě 2008 jen v samotné Vídni. A teď přichází paradox: proti chřipce se nyní doporučuje Tamiflu (třeba jsou ještě nějaké staré zásoby?). Další paradox: bude nám doporučováno si kvůli možnému přenosu virů nepodávat ruce. Ale onen virus (+ dáreček) prostřednictvím očkování proti chřipce přímým vstříknutím do krevního oběhu je OK??

++ Proč se nechá proti chřipce očkovat pouze asi 15% lékařů a zdravotnického personálu? Tzn., že 85% se očkovat nedá, ale očkují druhé (nevědomé). Koho necháte z lásky očkovat vy?

Nakonec chřipka k nám přichází většinou z Asie a do Asie přichází z Evropy („evropská chřipka“)!? U chřipky se vyskytuje více než 300 různých bacilů, v očkovací látce jsou však pouze 3 --- loterie.

I v místních končinách se člověk ptá, proč má tolik lidí chřipku, i když byli očkováni, nebo proč byli po očkování proti chřipce celou zimu více nebo méně nemocní.

Dr. Schnitzer: „... mám větší podezření, že jsou to očkovací akce, které chřipku učiní opravdu zlou“. A k tomu přichází ještě případná poškození v důsledku očkování (viz vedlejší účinky).

Zvýšené množství adjuvantů (= více hliníku – ještě více Alzheimera a dalších nemocí?) v chřipkové očkovací látce pro seniory = paradox! Ke kolika úmrtí dojde po očkování proti chřipce, obzvláště v domovech důchodců?

A lékaři kritičtí k očkování mohou dokonce dostat „náhubek“ nebo „zákaz činnosti“. Někteří si připadají jako v 19. století!! Ale: lidé jsou „svéprávní“ a stále informovanější (ne ze strany farmaceutických společností) a lékaři to prohlédnou … jako dr. Buchwald: „Očkování je kšeft se strachem“!

++ Strach pramení z nevědomosti. Proto se ohledně nemocí informujte.

Další informace (nemoci-očkování, historie očkování – „Očkování – staré bludařství“, nefunkčnost, poškození, …) --- www.aegis.ch a www.aerzte-ueber-impfen.org                                            

K hepatitidě B:

Hepatitida B se nazývá také žloutenka, jde o zánět jater.

Dnes je naprostá většina této nemoci přenášena v prostředí drog a prostituce (přenášena sexuálně). Riziko pro děti, že onemocní hepatitidou B, je proto značně malé. Ne každý přenašeč viru onemocní i na hepatitidu B.

Nejdůležitější složky/přísady (liší se podle výrobce):

            -           jsou, v závislosti na výrobci, vyráběny geneticky, je tam hydroxid hliníku nebo formaldehyd, a u Thiomersalu (= rtuť)* je to konzervováno, a obsahují i polysorbát 20, soli, thiokyanát, kyselinu benzoovou atd.

* V zemědělství jsou přes 20 zakázány, ale přímo do krve je OK? = paradox!!

Vedlejší účinky:

Očkování proti hepatitidě B je geneticky vyrobené očkování a je zároveň očkováním, u kterého je hlášeno nejvíce komplikací:

-           Cukrovka, roztroušená skleróza (MS), těžké deprese, žloutence podobné onemocnění

-           Bolesti hlavy, lehké horečky, bolesti, zarudnutí, otékání, zatvrdnutí a příležitostně bolesti břicha

-           K tomu ještě únava, nechuť, vysoké horečky, chřipce podobné symptomy, nevolnost, zvracení, průjem, zvýšená hladina jaterních enzymů, ochrnutí až po ochrnutí dýchání (viz smrtelný případ Jasmin Soriat), myelitida, záněty nervů, lymfadenopatie atd.

 

Francie nařídila očkování proti hepatitidě B u školních dětí od 1.10.1998, a v časovém úseku pouhých 2 let se vyskytlo více než 600 případů roztroušené sklerózy (MS).

V německy mluvících zemích se používá stejná očkovací látka jako ve Francii a bude se nadále pilně očkovat. V USA se mezi lednem 1996 a květnem 1997 objevilo 18,000 hlášení vedlejších účinků jen v důsledku tohoto očkování, přičemž došlo k 54 případům náhlého úmrtí dítěte!!                                           

Na Novém Zélandu bylo od r. 1994 prováděno hromadné očkování u kojenců a dětí geneticky vyrobenými očkovacími látkami. Po 2 letech došlo u těchto dětí k výskytu cukrovky v 60%!!

Toto očkování může vést i k pozitivním testům na HIV.

Nositel Nobelovy ceny prof. Rolf Zinkemagel se svojí výzkumnou skupinou u myší zjistil, že geneticky vyrobené očkovací látky oproti očkovacím látkám vyrobeným obvyklým způsobem ovlivňují rovnováhu mezi virem a imunitní ochranou tak nepříznivě, že se nemoc po očkování ještě zesílí, místo aby byla oslabena. Jedna studie z USA ukazuje, že po prvních 6 letech po zavedení očkovacích látek nebyl zaznamenán žádný významný pokles v počtu onemocněných lidí.

Geneticky vyrobené očkovací látky (také očkování HPV je geneticky vyrobené) představují „biologickou katastrofu“, kdy důsledky pro budoucí generace jsou nevratné. Pokusy na krysách ukázaly, že za několik generací se objevily abnormální poruchy chování a znetvoření, a tyto generace byly neplodné (generace krys se dají sledovat v průběhu jednoho roku, ale co lidé?). To vede jen k jednomu závěru, a to k tomu, že geneticky vyrobené očkovací látky jsou nejen neužitečné, ale nebezpečné (viz také aktuální zprávy o očkování HPV), a jsou problematické i pro naše potomky.

Shrnutí: Ochrana plynoucí z očkování: = NULA!!      Navíc ---

++ Očkovaní lidé mohou v porovnání s neočkovanými snadněji onemocnět, jsou přenašeči viru (virus je přeci vstříknut přímo do krve) a tím mohou nemoc, proti které jsou údajně chráněni, dále šířit.

++ Navíc je zde riziko menších či větších poškození souvisejících s očkováním (zprávy o tom se téměř neobjevují, mohl by člověk žalovat miliardami napěchované farmaceutické koncerny?)    Jsme my a naše děti pokusní králíci?

++ Neexistují žádné důkazy u účinnosti očkování, zato důkazy o neúčinkování a o škodách způsobených očkováním ano!! Např. Finsko má celosvětově největší proočkovanost, a přesto se nikde jinde nevyskytuje tolik nemocných dětí, jako ve Finsku.

++ V důsledku s očkováním souvisejících poškození může být člověk „poznamenán“ do konce života. Výsledná poškození jsou pro mezinárodní farmaceutické firmy také skvělým kšeftem. Skrývá se za tím systém??

++ Očkování může být smrtící!!    „Contergan“ již zapomenut?

 

D Ů L E Ž I T É  rady :

 

-      

Dbát o zdravý imunitní systém! Žádná antibiotika (= proti životu). Rozumné otužování – vodní lázně!

-      

Vyhýbat se prochladnutí (v teplejších místnostech – vysvléct, propocené oděvy převléknout).

-      

Zdravě se stravovat (saláty, zelenina, ovoce, výrobky s Omega-3 (lněný, konopný a řepkový olej, studenovodní ryby: lososy, sledě, sardinky, makrely, pstruhy, tuňáky…), a také méně živočišných (ve vepřovém často přezimují i letní chřipkové viry), a také více rostlinných potravin. Méně cukru. Žádné rychlé občerstvení, ale plnohodnotné jídlo („základní“ potraviny, méně produktů z pšeničné mouky,…), pročišťování (kyselým zelím…).

-      

Zvýšené dávky vitaminu C, obzvláště v zimě: přírodní vitamín C (acerola, kamu-kamu, …) viz např. www.agenki.de, www.bioprophyl.com, www.DrHittich.com, www.martinas-vitamine.de (bez GMO, zpracované pod 40°C)

-      

Čistit střeva (hydroterapie tračníku). Měřit obvod břicha: muž max. 100, lépe 90; žena max. 90, lépe 80 cm.

-      

Pokud možno žádné prášky, žádná mikrovlnka, žádné léky – raději homeopatické prostředky. Žádný bezdrátový telefon.

-      

Sbírat informace o nemocích, jak často se daná nemoc vyskytuje,… Bolesti, horečky, nemoc nechat pokud možno doléčit, nezačít okamžitě používat tabletky, injekce atd. (žádné anti-prostředky, jedno zda klasicky medicínské nebo alternativně biologické). Horečka = „hasič“ v těle – zabíjí viry! Případně u vysokých teplot (většinou v důsledku nedostatku tekutin) u dětí: hodně pít nebo si vzít 3 čajové lžičky hořké soli. Je-li horečka potlačena, je to stejné, jako by člověk hasičům ukradl vodu.

-      

Nemoci doléčovat homeopaticky. --- Včas kontaktovat celostní lékaře.

-      

Amalgám a zuby s ošetřeným kořenem odstranit.

-      

Vyhýbat se patogenním zónám – vyhýbat se podzemním pramenům,… v podloží, také žádné televizní, elektrické a další příruční přístroje v ložnici.

-      

Pozitivní myšlení prosté strachu (strach pramení z nevědomosti).

-      

Pohyb, slunce, čerstvý vzduch, méně stresu, klid, meditace…                                                                       

 

Seznam zdrojů: (viz též „Historie očkování“ – „Očkování – staré bludařství“)

www.aegis.ch, www.aerzte-ueber-impfen.org, www.impf-info.de, www.impfkritik.de, www.impf-report.de a další.
Knihy: „Kritische Analyse der Impfproblematik“, Band 1 (ISBN 978-3—905353-56-3), Band 2 (ISBN 3-905353-57-1),
„Rund ums Impfen“, 4. Rozšířené a aktualizované vydání (ISBN 3-905353-58-X). Přednáška dr. Johanna Loibnera v Austria Center 9.11.2007 a paní Anita Petek-Dimmer (Aegis Schweiz) v Salzburgu 2007. Gesundheit:
G. Schneider, www.biotop-mensch.at, Buchbestellg.: 07435-582 86;     www.biokybmed.com und www.qfb.at;                          .    Peter  Jentschura – Josef Lohkämper: „Gesundheit durch Entschlackung“ (Verlag: Peter  Jentschura – Münster).

Jeden postižený z Rakouska, který též není registrován jako oběť poškození v důsledku očkování. 29.1.2008

Novinka – kniha Nebewirkung TOD (Smrt v důsledku vedlejších účinků – p.p.) – Korupce ve farmaceutickém průmyslu – manažer vypovídá. Na www.amazon.de. Napsána jedním vysoce postaveným manažerem farmaceutické firmy, který byl odpovědný za klamání a podvádění veřejnosti a postižených. „… Farmaceutické firmy prodávají prostředky přesto, že vědí, že mají možné smrtící vedlejší účinky … kvůli obratu a zisku jdou přes mrtvoly … vědci a lékaři uplácení drahými výlety, dárky a penězi, aby i přes tyto skutečnosti poskytovali pozitivní stanoviska … protože mnoho povolené léky prošly pouze krátkodobými studiemi. … Výzkumné zprávy a statistiky budou přikrašlovány do té doby, dokud se tam zapříčiněná úmrtí nepřestanou objevovat. … více než 75% čelních vědců v medicíně je placeno farmaceutickým průmyslem. … Farmaceutické firmy prodávají neúčinné léky, vymýšlejí nemoci a jsou zapojeny do cílených marketingových kampaní. … Farmaceutický průmysl má záměrně v hledáčku děti … Věděli jste to?

 

 

translation OSUD.cz 2008

4
30.05.08 11:35
exkluzivne
exkluzivne
překlady a zpravodajství z celého světa

 Dobrý den, milý čtenáři,

děkujeme za čtení OSUD.cz.  pouze část článků na OSUD.cz je volně přístupná. Server - digest výběru toho nejlepšího ze světového i domácího webu financují naši platící abonenti. Jste-li častými návštěvníky našeho serveru, nebo chcete-li pomoci s financováním jeho udržitelnosti a rozvoje, zvažte -> registraci a placené členství<- . Získáte tím kromě plného přístupu k přibližně 75 článkům měsíčně i některé další funkce, přístup do diskuse, "editor´s note", tedy články a rubriky šéfredaktora, a další. Děkujeme.

 
   
Mini recenze

K tomuto článku ještě nikdo recenzi nenapsal. Napište ji jako první!